Jongste wijziging: 7 juni 2022

Gerrit Jans Hoeve verwerkt persoonsgegevens voor haar bedrijfsvoering. Welke gegevens dit zijn, verschilt per situatie. Gerrit Jans Hoeve vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. In dit Privacy Statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken en wat uw rechten zijn. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Gert van de Munt, info@gerritjanshoeve.nl, Lange Zuiderweg 126, 3781 PL Voorthuizen.

Geldigheid van deze Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt door:

 • Gerrit Jan’s Hoeve Chaletbouw B.V. (KvK 68858698)
 • Gerrit Jan’s Hoeve Recreatie B.V. (KvK 68858884)
 • Runa B.V. (KvK 09050200)
 • Horizon Mobielbouw B.V. (KvK 09054600)
 • Chaletpark Dennenhorst B.V. (KvK 09084027)

Deze bedrijven zijn statutair gevestigd aan de Lange Zuiderweg 126, 3781 PL Voorthuizen. Ze zullen hierna
gezamenlijk worden aangeduid als “Gerrit Jans Hoeve”.

Persoonsgegevens

Gerrit Jans Hoeve verwerkt persoonsgegevens van u als u een koopovereenkomst met Gerrit Jans Hoeve sluit, bijvoorbeeld voor de aankoop van een chalet. In dat geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Gerrit Jans Hoeve verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de koopovereenkomst die ze met u sluit.
Gerrit Jans Hoeve verwerkt persoonsgegevens als u een huurovereenkomst met Gerrit Jans Hoeve sluit,
bijvoorbeeld voor de huur van een kavel. In dat geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboorteplaats
 • geboortedatum

Gerrit Jans Hoeve verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de huurovereenkomst die ze met u sluit. Gerrit Jans Hoeve deelt de persoonsgegevens van de huurders jaarlijks met de gemeentelijke overheid in het kader van de forensenbelasting. Wij delen de persoonsgegevens met de gemeente op basis van een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Gerrit Jans Hoeve heeft passende maatregelen genomen om de haar toevertrouwde persoonsgegevens te
beveiligen. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • apparaten worden beheerd vanuit de Microsoft Endpoint manager;
 • er wordt gebruik gemaakt van antivirussoftware en een firewall;
 • de opslagmedia (harddrive) zijn versleuteld met bitlocker;
 • bestanden worden opgeslagen in de cloud van Microsoft 365;
 • backups van de bestanden worden veiliggesteld;
 • accounts zijn extra beveiligd met tweefactor authenticatie (2FA);
 • er is extra technologie toegepast voor link-scanning en bijlage scanning;
 • er wordt gebruikt gemaakt van het https-protocol;

Websites

Op de websites van de Gerrit Jans Hoeve kunnen bezoekers hun e-mailadres achterlaten. Ze krijgen dan een
melding als er een vakantiehuisje te koop komt. Gerrit Jans Hoeve verwerkt naam en e-mailadres op basis van toestemming. De toestemming kan ieder gewenst moment worden ingetrokken, waarna de persoonsgegevens worden verwijderd.

Klantcontact

Gerrit Jans Hoeve informeert bestaande klanten via e-mail of per post over haar producten en diensten.

Delen met andere partijen

Gerrit Jans Hoeve deelt persoonsgegevens niet met andere partijen, behalve voor zover dit nodig is om aan de uitvoering van de overeenkomst met u of aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Bewaartermijn

Gerrit Jans Hoeve bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.
De bewaartermijn van koopcontracten is vijftien jaar. Gerrit Jans Hoeve merkt in de praktijk dat klanten binnen deze termijn geregeld terugkomen met vragen over het chalet, en bepaalde gegevens willen opvragen of nakijken, bijvoorbeeld in verband met reparatie van onderdelen. Na afloop van de bewaartermijn worden de contracten verwijderd.

Cookies

Gerrit Jans Hoeve maakt via haar websites gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw
persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Gerrit Jans Hoeve verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken, waaronder begrepen verzoeken per e-mail, sturen naar Gerrit Jan’s Hoeve. Uw verzoek wordt binnen vier weken behandeld.

Klachtrecht

Bent u ontevreden over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan proberen we hier eerst samen uit te komen. Lukt dit niet, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen bij het Informatie- en Meldpunt Privacy van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie is te vinden op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De gewijzigde versie zal op onze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te lezen.

Contactgegevens

Voor vragen of meer informatie: de heer Gert van de Munt, info@gerritjanshoeve.nl.